درمان خار پاشنه

برای این کار روی صندلی بنشینید و توپ را به کف پا فشار دهید و همزمان به جلو و عقب حرکت دهید. خار پاشنه، برآمدگیهای کوچک استخوانی هستند که قدرت حرکت را به شدت محدود می کنند و حتی راه رفتن در خانه را به یک کار طاقت فرسا و سخت مبدل می سازند. این حرکت را برای چند ثانیه نگه دارید و رها کنید. کمپرسهای سرد نسبت به کمپرس گرم در این مواقع بهتر عمل میکنند. از آن جایی که پاسخ به جراحی در خار پاشنه معمولا مناسب نیست، تزریقهای مکرر و فیزیوتراپی بهتر از سایر درمانها میباشد. خارپاشنه یک زائده استخوانی در ناحیه پاشنه پا است و موجب ایجاد درد و ناراحتی در کف پا می شود.خارپاشنه موجب التهاب کف پا می شود که عامل اصلی درد در حین راه رفتن می باشد.شدت درد در بیماری خارپاشنه، در مرکز پاشنه یا لبۀ داخلی پا بیشتر از سایر نقاط کف پا می باشد و در هنگام راه رفتن فشار درد بیشتر می شود.

لیزر اجازه نفوذ بیشتری به قسمتهای عمیقتری از بافتها را میدهد و متمایز از سایر روشها است؛ بنابراین، لیزر درمانی نهتنها دارای اثر درمانی بر آسیبهای عمیق عضلانی و تاندون است، بلکه بر درمان دردهای مزمن و التهابات غضروفها نیز مؤثر است. همچنین کاهش وزن، بسیار جهت درمان این بیماری مؤثر است. خار پاشنه تحتانی، که از فشار مداوم به قسمت تحتانی پاشنه حاصل می شود درواقع این خار بین پاشنه و قوس پا رشد می کند؛ و نوع دوم خار پاشنه ی خلفی است که نتیجه آسیب های مکرر به پشت پاشنه است جایی که تاندون آشیل واقع شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی روش های درمان خارپاشنه و یا رزرو نوبت در کلینیک سلامت امید با شماره تلفن های ۰۹۱۰۷۸۰۳۱۵۵ تماس حاصل فرمایید. خارپاشنه عموما توسط عکسبرداری و تصویربرداری ایکس- ری تشخیص داده میشود. برای تشخیص دقیق و صحیح این بیماری، لازم است که به متخصص و جراح ارتوپدی مراجعه کرد. در این حالت، ممکن است قسمتی از استخوان پاشنه جدا شود و با هر حرکتی که به کف پا فشار وارد میکند، این قسمت نیز همراه با رباط کف پا کشیده شود. انجام دادن حجامت با کاهش التهاب در پاشنه تاثیر بسیاری در درمان خار پاشنه پا دارد در اکثر اوقات انجام دادن یک بار حجامت کافی است اما در صورت نیاز ممکن است تکرار شود محل انجام دادن حجامت می تواند در دو طرف تاندون آشیل (مخصوصا سمت داخل پا) باشد. تمرین ۵:از مفصل کمر به یک دیوار تکیه دهید هر دو پای خود را در پشت یکدیگر قرار دهید، کمی خم شوید هر دو ساق پای خود راخم کنید شما باید کشش عمیقی در پشت ساق پا و پا احساس کنید، که به آن عضلات سطحی خلف ساق پا سولئوس (soleus) گفته میشود.

پاهای خود را کمی از هم فاصله دهید، به طوری که یک پا جلوتر از پای دیگر باشد و هر دو زانوی خود را خم کنید اما باید سعی کنید تا جای ممکن پاشنهی هر دو پا را روی زمین نگه دارید . می توان به جای آب یخ زده از پک های ژلی یخ (cold pack) که در داروخانه ها فروخته می شوند نیز استفاده کرد این پک ها بعد از هر بار استفاده باید در فریزر گذاشته شوند. استفاده از کمپرسهای سرد و بستههای یخ روزی یک بار و هر بار بهمدت 15 دقیقه بسیار روی موضع به کاهش درد این بیماری کمک میکند و بهصورت موقت موجب بیحسی موضع درد میشود. یک الکترود در هر مرتبه بر روی یک قسمت که درد زیادی دارد متمرکز میشود.