درمان خار پاشنه پا: علت، علائم – کلینیک تخصصی درد امید

خار پاشنه و التهاب آرنگ کف پا گاهی به تنهایی رخ میدهد و گاهی در بیماریهای اصلی و زیربناییای مانند آرتریت واکنشی (بیماری رایتر)، اسپوندیلیت انکیلوزان و برآمدگی استخوان منتشر اسکلتی با دلیل ناشناخته (DISH) ریشه دارد که باعث بروز بیماری التهابی مفصل، یا همان آرتریت، میشوند. توپ گلف را زیر پایی که درد دارد بگذارید. اما توجه داشته باشید که درمان های سنتی خار پاشنه پا، درمان قطعی نبوده و بیشتر به تسکین درد کمک می کنند. باعث می شود احساس درد در پا و زیر پاشنه داشته باشید. دراین عمل جراحی لیگامنت کف پا برداشته میشود تا ازفشاربرروی بافت ها کاسته شود اگر دارای جراحت استخوانی بزرگی باشید با این عمل جراحی برطرف میشود.

اگرچه خار پاشنه به ندرت به خودی خود دردناک است، اما باعث میشود تا پینه استخوانی در اثر ضخیم شدن بافت به منظور محافظت بیشتر از ناحیههای تحت فشار تشکیل شود. سفتی و کشیدگی رباط پلانتار فاسیا یکی از دلایل بسیار شایع تشکیل خار پاشنه اما عوامل دیگری نیز در بروز این اختلال نقش دارد. معمولاً در یک پا اتفاق می افتد ، اما می تواند هر دو پا را به طور هم زمان تحت تأثیر قرار دهد. این عمل را سه بار برای هر پا تکرار کنید. این موقعیت را هر بار ۱۰ ثانیه حفظ کنید و سپس پاها را صاف کنید.

اگر پای دیگر هم آسیب دیده بود، پا را عوض کرده و حرکت ورزشی را تکرار کنید. در صورتی که کفش های فرسوده ای دارید، باید کفش های جدیدی خریداری کنید. با کفیهای طبی که چرخش بیش از اندازه مچ پا به داخل (پرونیشن) را اصلاح میکند و قوس کف پا را گسترش میدهد، می توان به درمان درد پاشنه پا اقدام کرد. ازآنجاکه پاشنه و کف پا از بافتهای بسیار محکمی پوشیده شده است، ماساژ توسط افراد آموزشدیده در ماساژ بافتهای عمیق، میتواند یک روش بسیار موثر برای درمان خار پاشنه باشد. در مراحل شدیدتر بیماری روش درمان خار پاشنه با شاک ویو می تواند بسیار موثر واقع شده و به عنوان درمان قطعی خار پاشنه تلقی شود. شاک ویو تراپی شامل کاربرد موج های پرانرژی شاک ویو درمانی (ESWT) از طریق سطح پوست به منظور شتاب بخشیدن به فرآیند درمان، کاهش شدید درد و تسریع بهبودی می شود.

این موارد و همچنین غیر جراحی بودن این روش و عدم نیاز به مسکن، باعث شده است که شاک ویو تراپی به روش درمانی ایده آلی برای تسریع بهبودی و درمان عوارض مختلفی که درد مزمن و حاد ایجاد می کنند، تبدیل شود. مراجعه به فیزیوتراپیست برای درمان با تجهیزات الکتروتراپی و شاک ویو یا ماساژ بافتهای عمقی برای التهاب کفپا مفید است. انجام دادن برخی کارها از قبیل رقصیدن، دویدن و پریدن میتواند باعث افزایش التهاب این ناحیه شود. در نتیجه التهاب Plantar fascia ، نواری که استخوان پاشنه و انگشتان پا را به هم وصل می کند و از دست دادن انعطاف پذیری آن رخ می دهد.