درمان خار پاشنه پا: علت، علائم – کلینیک تخصصی درد امید

توصیه میکنیم از پوشیدن کفشهایی با کفی و پاشنهی ساییدهشده نیز خودداری کنید. خار پاشنه بهخصوص اگر با التهاب بافت همبند کف پا همراه باشد منجربه درد و ناراحتی میشود. میتوان برای کاهش التهاب و درد آن را به پلانتار فاسیا کف پا تزریق کرد. علاوهبراین با آزاد شدن بافت همبند (فاسیا) کف پا، خطر برهمخوردگی تعادل، گرفتگی پا، شکستگی و تاندونیت (التهاب تاندون) نیز وجود دارد. افزایش سن؛ با بالا رفتن سن، انعطافپذیری بافت همبند کف پا کاهش پیدا میکند و لایهی چربی محافظ پاشنهی پا نازک میشود. خار پاشنه پا نام متداولتر عارضهای است که در علم پزشکی از آن با اصطلاح پلانتار فاسیاتیس (التهاب آرنگ کف پا) یا سندرم خار پاشنه یاد میکنند. بیمار میتواند با چند بار قرار دادن کمپرس یخ در روز، هر بار به مدت 20 دقیقه، التهاب پاشنه را کاهش دهد.

روشهای درمانی مانند فیزیوتراپی به شما کمک میکنند درد و التهاب ناشی از خار پاشنه را کاهش دهید و بتوانید به روال عادی زندگی خود برگردید. بدون درمان، خارهای پاشنه پا میتوانند فعالیت شما را به میزان قابل توجهی محدود کنند، زیرا بسیاری از بیماران نمیتوانند هیچ وزنی را روی پای آسیب دیده تحمل کنند. پزشکان ما میتوانند از روشهای دیگری که در ادامه توضیح میدهیم به بهترین شکل برای درمان این درد استفاده کنند. بنابراین بهتر است در کنار درمانهای ضدالتهاب از روشهای زیستمکانیکی مراقبتی نیز استفاده شود. واقعا نه قبل از بازگشت درد، درد پاشنه با تحرک موقتا بهتر می گردد. برای درمان خار پاشنه در اغلب اوقات نیازی به جراحی نیست و التهاب و درد این عارضه با درمانهای غیرتهاجمی بهبود پیدا میکند. ازآنجاییکه داروهای ضدالتهاب برای استفادهی طولانیمدت مناسب نیستند، متخصصان ارتوپدی در بسیاری از موارد توصیه میکنند درد و التهاب و درد خار پاشنه را با تمرینات و حرکات مخصوص فیزیوتراپی تحت کنترل داشته باشید.

برای آگاهی بیشتر در رابطه با نحوهی انجام این حرکات میتوانید از متخصص فیزیوتراپی کمک بگیرید. نکته حائز اهمیت این است که قبل از انجام فعالیتهای بدنی سنگین، ابتدا بدن خود را گرم کرده سپس تمرینات را انجام دهید. در مواردی که درد ناشی از خارپاشنه پا شدید باشد، متخصص ارتوپدی ممکن است از شما بخواهد تا زمانیکه علائم شما بهبود پیدا کنند به پای خود استراحت دهید. قرار دادن وزن روی پاشنه پا درحالیکه درد دارید، میتواند این وضعیت را بدتر کند و همچنین میتواند زمان بهبودی شما را طولانیتر کند. استفاده از کفیهای طبی و ارتوتیک، مانند پد خار پاشنه، میتواند به شما کمک کند تا فشار روی قوس کف پا و پاشنه پا را کاهش داده و درد ناشی از خار پاشنه را بهبود دهید. یاختههای استخوان ساز تشکیل استخوان میدهند و نتیجه نهایی پدید آمدن استخوان (انباشت نمکهای کلسیم در بافت) درون رباط کف پا یا در زائده پاشنه است.

البته همانطورکه گفتیم این درد اغلب ناشی از التهاب بافت همبند کف پا (التهاب فاسیای کف پا) است. استراحت کردن در حالت نشسته یا خوابیده نهتنها به کاهش درد حاد و شدید کمک میکند؛ بلکه از وخیم شدن وضعیت خار پاشنه و پیشرفت التهاب نیز جلوگیری میکند. اگر اضافهوزن دارید، کاهش وزن نیز ممکن است به جلوگیری از خار پاشنه کمک کند. تمرینات کششی به بهبود التهاب و درد ناشی از خار پاشنه نیز کمک میکنند. در ابتدا برای تسکین درد و التهاب بافتهای اطراف میتوانید در هر ساعت به مدت 10 دقیقه از کمپرس سرد استفاده کنید. فاسیای آسیب دیده به علت خار پاشنه معمولاً به واسطهی فعالیت فیبروبلاستیک ظرف دستکم شش هفته بهبود مییابد، اما اگر آسیب وارده طی این مدت برطرف نشد، یاختههای استخوانساز به این ناحیه فرستاده میشوند. ممکن است با توجه به نوع آسیب تمایل داشته باشید تا سرد کردن این ناحیه را تا زمان ملتهب بودن آن یا حتی پس از فروکش کردن درد ادامه دهید؛ به این ترتیب سرد کردن در تمام مدت فرایند توانبخشی انجام میشود.