بهترین درمان های رایج برای خارپاشنه

قرار گرفتن مچ در این موقعیت ثابت میتواند این اطمینان را حاصل کند که کف پا در هنگام شب کشش پیدا میکند این آتل ها از ایجاد تاثیرات منفی ناشی از ریلکس و آرام شدن روی کف پا وهمچنین از بروز درد خار پاشنه پا در هنگام صبح بعد از برخاستن از خواب جلوگیری میکند. بسیاری از افراد درد قابل توجه تری را هنگام صبح یا پس از استراحت کردن به مدت طولانی، تجربه می کنند. خوشبختانه، بسیاری از بیمارانی که از درد پای مربوط به خار پاشنه رنج می برد، می توانند با انجام انتخابهای غیر جراحی مانند فیزیوتراپی، علائم خود را کاهش دهند. جدا کردن کامل رباط پلانتار فاسیا از استخوان پاشنه به منظور رفع فشار که این جراحی با هدایت دوربین انجام میشود.

بدین طریق از وقوع آسیب های بعدی جلوگیری میکنند. کشش عضلات و بافت های کف پا و پشت ساق پا به عنوان اولین درمان های خار پاشنه محسوب می شوند. بستن پا با نوار: نوار پا را حمایت می کند، عضلات و رباط های تحت فشار را در شرایط استراحتی قرار میدهد. این تمرین را برای هر پا، ۲۰ بار تکرار کنید، حین انجام این تمرین باید یک کشش قوی را در عضلات پشت ساق خود حس کنید. دراین عمل جراحی (جراحی گاستروکنمیوس) ، مکان ماهیچه های پشت ساق پا افزایش داده میشود به دلیل اینکه جای این ماهیچه ها تنگ میباشد و باعث ایجاد فشار برروی کف پا میشونداین عمل جراحی برای بیمارانی که درانعطاف کف پا وکشیدگی ساق پا دچا رمشکل هستند نتیجه بخش خواهد بود. درمان های دستی و حرکت دادن: فیزیوتراپیست پای شما را برای کاهش محدودیت حرکت بین استخوانها و عضلات، پای شما را حرکت خواهد داد.

افراد دارای اضافه وزن، ریسک بیشتری برای ایجاد خار پاشنه دارند؛ درست مثل افرادی که آرتروز و ناهنجاریهای راه رفتن دارند، مثل اور پرونیشن (که تحت عنوان کف پای صاف نیز شناخته می شود). تذکر این نکته مهم است؛ که همه خارهای پاشنه باعث ایجاد درد یا ناراحتی نمی شوند. در حقیقت، تنها ۵ درصد از افرادی که خار پاشنه دارند، درد پا را تجربه می کنند. افرادی که مشکلات کلیوی دارند، درست مانند افرادی که زخم و خونریزی از معده دارند باید از استفاده از این داروها خودداری کنند. این افراد باید از انجام دادن فعالیتهای ورزشی سنگین از قبیل طبیعی دنیا پیاده روی به مدت طولانی خودداری کنند. شاک ویو درمانی فناوری است که به بهترین شکل در افراد دارای خارهای استخوانی مزمن اثر بخش است. خار پاشنه در حقیقت تنها رسوب بیش از حد کلسیمی است که طی گذشت زمانی طولانی، ته استخوان کالکانئوس، که به نام استخوان پاشنه نیز شناخته می شود، تجمع پیدا می کند.

مصرف مسکن میتواند باعث کاهش درد ناشی از خارپاشنه پا شود، اما مصرف آن در همه موارد توصیه نمیشود. خار پاشنه پا به تنهایی باعث درد در ناحیه کف پا نمیباشد بلکه التهابات و آسیب دیدگی های کف پا هم میتواند یکی از دلائل درد کف پا باشد. فشار آوردن ناشی از فعالیتهایی مثل دویدن و آهسته دویدن، بر استخوانها و بافتهای همبند پا نیز میتواند در رشد خار پاشنه موثر باشد. لیزر سرد: برای کاهش درد موضعی، روی بافتهای عمقی کار میکند و به ترمیم زخم کمک میکند. این فشار زیاد در مدتزمان طولانی در نهایت سبب کشیده شدن و از بین رفتن بافتهای نرم در پاشنهی پا میشود.