انجام اسکنهای اولتراسوند (سونوگرافی) و ام

درد کف پا هنگام اولین ایستادن بعد از یک دوره استراحت شدیدتر می شود اکثر افرادی که دچار مشکل خار پاشنه هستند دراول صبح بعد از خواب با اولین قدم روی زمین،درناحیه کف پا احساس درد میکنند بعد از چند دقیقه پیاده روی درد این ناحیه کمتر میشود و به صورت کامل ازبین میرود و امکان بازگشت درد با پیاده روی وایستادن های طولانی مدت وجود دارد.اگرعصب پا دچار آسیب دیدگی شود باعث تورم میشود و می تواند علت درد کف پا باشد و این درد ممکن است به مچ پا منتقل میشود. اگر اضافهوزن دارید، کاهش وزن نیز ممکن است به جلوگیری از خار پاشنه کمک کند. قرار دادن بالشتک در کفش جلوی ضربه ناشی از راه رفتن را تا حدی میگیرد و باندپیچی پا را تقویت میکند و فشار و نیروی وارده بر آرنگ کف پا را کم میکند.

در واقع درمان درد خار پاشنه و التهاب آرنگ کف پا یکسان است، چرا که این دو مشکل مرتبط با یکدیگراند. خار پاشنه با التهاب موضعی مزمن در محل قرارگیری تاندونهای بافت نرم یا آرنگ کف پا همراه است. بیماران مبتلا به خار پاشنه اغلب در ناحیه زیر پای خود، مخصوصا در زیر قسمت جلویی پاشنه احساس درد و سوزش کف پا دارند. برداشتن خار پاشنه: این عمل بهندرت انجام میشود. بااینحال، به دلیل اینکه عمل جراحی میتواند منجر به درد مزمن و نارضایتی شود، تنها هنگامی از این روش استفاده میشود که تمام اقدامات غیر جراحی را امتحان کرده باشید. استراحت: از ایجاد فشار برروی پا مخصوصا در مراحل اولیه بروز خارپاشنه پا تا جاییکه امکان دارد خودداری کنید و برای کاهش درد پاشنه پا رعایت کردن این مسئله بسیارمهم است. اما اکنون محققین معتقدند درد پاشنه پا ناشی ازآسیب دیدگی تاندون های کف پا است.

برای پیشگیری از بروز این آسیب و درد ناشی از آن باید در حین انجام تمرین، کفشهای مناسب بپوشید. توجه داشته باشید که این داروها تنها درمان علامتی انجام میدهند و اصل مشکل را از بین نمیبرند؛ بنابراین حتماً این داروها را زیر نظر پزشک ارتوپد مصرف کنید. ممکن است انتخاب درمان خار پاشنه پا از بین درمان های متععدی که برای آن وجود دارد مشکل باشد. نام آمپولی که برای خار پاشنه تزریق میشود چیست؟ بیماری خار پاشنه پا یکی از رایجترین علل درد پاشنه پا است که با درد و التهاب لیگامان بلند و ضخیمی، موسوم به فاشیای پلانتار، همراه است که از ابتدا تا انتهای کف پا کشیده شده است و استخوان پاشنه را به پنجه و انگشتان وصل میکند. آرتروز داشته باشید: برخی گونههای آرتروز باعث التهاب تاندونهای زیر پا و در نتیجه التهاب رباط کف پا و درد پاشنه پا میشوند.

دیابت داشته باشید: اگرچه پزشکان موفق به یافتن دلیل آن نشدهاند، اما التهاب رباط کف پا و خار پاشنه غالباً بیشتر در بیماران مبتلا به دیابت رخ میدهد. در مداخله جراحی گاهی رباط کف پا (پلانتار فاسیا) طی عمل اندوسکوپی یا عمل باز فاسیوتومی آزاد میشود. پزشک معمولاً قبل از انجام جراحی با انجام بعضی آزمایشها، ضرورت عمل و نحوهی انجام جراحی را تشخیص میدهد. اگر از پاها برای مدتی استفاده نکنید، سپس دوباره بایستید، درد تیز میمکن است دوباره برگردد. برای خار پاشنه چه کفشی مناسب است؟ خار پاشنه با گذشت زمان ایجاد میشود، این عارضه بهطور ناگهانی پس از یک بار فعالیت ورزشی یا تمرین کردن ایجاد نخواهد شد.